به گزارش ايسنا، به نقل از بلومبرگ، اين تعديل نيرو بخشي از برنامه اين شركت براي صرفه جويي ۸۰۰ ميليون يورو (۱.۱ ميليارد دلار) است. عايدي اين شركت بدون درنظر گرفتن سود، ماليات و استهلاك در مقايسه با ۶۴۷ ميليون يورو در سال گذشته، به ۳۶۸ ميليون يورو (۵۱۰ ميليون دلار) در سه ماهه سوم امسال كاهش يافت. درآمد اين شركت طبق برآوردهاي انجام يافته، ۱.۳ درصد كاهش يافت و به ۵.۳۹ ميليارد يورو رسيد.

مدیرعامل فیلیپس اخراج این کارکنان را که ۱۴۰۰ نفر آنها از هلند خواهند بود، برای احیای این شرکت و پاسخ به چالش‌های اقتصادی، غیرقابل اجتناب خوانده است. وی در سه ماهه اخیر اقدام به سفر به پایگاه‌های مختلف فیلیپس در سراسر جهان کرده و نشست‌هایی را با کارکنان این شرکت داشته تا تلاش این شرکت برای بهره وری را تسریع کند.

اين سازنده قصد دارد تا پايان امسال از توليد تلويزيون خارج شود و در حال بازبيني لايههاي مديريتي و كاركنان براي كاهش پيچيدگي است.