به گزارش افکارنیوز،

 علیرضا زالی در پنجمین کنگره سالیانه پزشکان قانونی اظهارداشت: رشته پزشکی قانونی ماهیت چالشی داشته و یک رشته زیبا، پویا و جذاب به شمار می‌رود ولی مجموعه شکل‌گیری این تخصص با چالش همراه بوده و جذابیت علمی دارد.

وی با بیان اینکه متخصصان پزشکی قانونی نیز فعال و پویا بوده و نگاه عمیقی به مسائل دارند، افزود: رشته پزشکی قانونی مهم و جدی در عرصه سلامت تلقی شده و فصل مشترک 2 رشته بزرگ در سیستم حقوقی و قضایی ما بالینی و پزشکی است لذا جایگاه یونیک و متفاوتی را دارا است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بیان داشت: در سال‌های اخیر آسیب‌شناسی علوم پزشکی را داشتیم و رشته پزشکی قانونی در حال تغییر و تعالی است لذا باید از ابزارهای نوین در زمینه پزشکی قانونی بهره‌مند شد و از آنجایی که وابستگی عمیق به ابزارهای نوین در پزشکی قانونی احساس می‌شود نباید از این غافله عقب ماند.

زالی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی می‌تواند همگرایی در رشته‌های بالینی ایجاد کند، افزود: امروزه نگاه ما به پزشکان قانونی متفاوت از نگاه سنتی است و باید از شکل‌های مختلف از ظرفیت این افراد بهره‌مند شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه به شدت در مورد مسائل حقوقی، قضایی و پزشکی می‌توانیم با چالش مواجه باشیم، گفت: پزشک قانونی می‌تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد همچنین کمیته مرگ و میر بیمارستانی امروزه فعال شده و کمک زیادی به پرونده‌های مربوطه می‌کند.

زالی خاطرنشان کرد: در حوزه پیوند اعضاء رحم مصنوعی و اجاره‌ای و ... حضور همکاران پزشک قانونی می‌تواند در کنار سایر پزشکان برای حل مشکلات موثر واقع شود.

وی در پایان گفت: رشته پزشکی قانونی امروزه در وضعیت علمی بسیار خوبی بوده و سطح مهارتی و علمی پزشکان قانونی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.