به گزارش افکارنیوز،

حدود یک ماه قبل مرد جوان افغانستانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران اظهار داشت چند روز پیش توسط دو دوست افغانستانی‌اش مورد آدم‌ربایی قرار گرفته است.

وی درباره جزئیات این آدم‌ربایی به قاضی سهرابی بازپرس امور جنایی تهران گفت: حدود سه سال است که به ایران آمده‌ام و در پردیس مشغول به کار هستم، چند روز پیش دو دوست افغانستانی‌ام که در پونک مشغول به کار هستند مرا در میدان شوش سوار خودرو پژو کردند و به زیرزمین ساختمان نیمه‌کاره‌ای در پونک بردند و پاهایم را با زنجیر بستند، زمانی که علت این کار را از آنها پرسیدم دوستانم بابت آزادی‌ام از من پول خواستند اما گفتم پولی ندارم. 

وی ادامه داد: سرانجام قرار شد که با چند نفر تماس بگیرم و پول تهیه کنم و قرار شد یکی دیگر از دوستانم 4 میلیون تومان پول به آدم‌رباها بدهد و در یک قرار کسانی که مرا ربودند 4 میلیون را از دوستم گرفتند؛ خانواده‌ام در افغانستان هستند و آنها نیز با اطلاع از مسئله، برای آزادی‌ام به آدم‌رباها ضمانت دادند و سرانجام پس از 14 روز  آدم‌رباها من را آزاد کردند.

پس از ثبت شکایت مرد افغانستانی تیمی از مأموران اداره آگاهی با دستور بازپرس پرونده برای بازداشت متهمان وارد عمل شدند و چند روز قبل یکی از متهمان بازداشت شد، متهم بازداشت شده پیش از ظهر امروز به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش به بازپرس پرونده گفت: شاکی پرونده با مردی که به صورت قاچاق ما را از مرز عبور می‌داد، دوست است و ما از آن فرد قاچاق‌بَر طلب مالی داشتیم به همین دلیل دوستمان را ربودیم که بتوانیم به پولمان برسیم. 

سرانجام متهم این پرونده با دستور بازپرس در اختیار ماموران آگاهی قرار گرفت و شاکی پرونده اعلام کرد حاضر است در قبال پس گرفتن پولها و ضمانت‌نامه‌هایش از شکایتش بگذرد.