به گزارش افکارنیوز،

مجتبی شاکری درباره مسائل پیش آمده در سیصد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران و تذکر درباره امضای ۱۳ نفر از اعضای شورا به قوه قضاییه برای آزادی مدیرمسئول سایت معماری نیوز، گفت: در صحن شورا یک طرف من آقای مسجدجامعی می نشیند و یک طرف آقای حکیمی پور. من در شورا به ایشان گفتم شما باید بعد از صحبت های جانسوز خانم آباد بگویید در جهت اصلاح امور می خواستید کاری کنید و دچار خطا شدید و لذا عذرخواهی کنید.

وی با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران گفت: به نظرم می رسد این مسیر و جریان از بیرون شورا وارد می شود، برای اینکه بتوانند در مدیریت شهری اخلالی ایجاد کنند که کارکرد انتخاباتی بیشتر دارد.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران افزود: فعلی که با گناه آغاز شده باشد با هتک شخصیت و حرمت افراد به نتیجه نمی رسد. چند ماه پیش هم که آقای انصاری موضوعی را درباره مدیریت شهری مطرح کردند گفتم شما تیر اول را انداختید و مسئولیت بقیه چیزها با شماست.

شاکری گفت: به نظرم می رسد آن تیری که شش ماه قبل انداخته شد و من تذکر دادم تا به امروز همین طور دارد تکرار می شود. البته من همه کسانی را که دیروز نامه آزادی را امضا کردند مغرض نمی دانم و شاید تقوای فردی داشته باشند اما موجی از بیرون می آید و تبدیل به یک موضوعی می شود و بقیه را در یک رابطه رفاقت و عاطفی با خودش می برد.

وی ادامه داد: این موج می تواند تبدیل به پروژه ای شود که عوارضش را شما دیدید. با این حال در این جلسه تهدید برای مدیریت شهری تبدیل به فرصت شد.