گروه اجتماعی- محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه شورا و رئیس کمیته نظارت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در راستای بررسی مشکلات محلات شهر تهران، به بررسی مشکلات محله کوهک واقع در محدوده شهرداری منطقه 22 پرداخت.

 

به گزارش افکارنیوز، پیرهادی گفت: کمبود سرانه های آموزشی و سرانه های فرهنگی - ورزشی مهمترین مشکل این محله می باشد.

وی افزود: محله کوهک حتی فاقد مدرسه است و از لحاظ سرانه آموزشی که یک اصل لازم در هر جامعه مدنی می باشد در مضیقه است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، بیان داشت: به منظور تأمین سرانه های مورد نیاز در سطح شهر، ضوابط و قوانینی همچون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین ضوابطی در کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر گردیده است که شهرداری مجری این امر بوده و بر مبنای آن زمین ها و هزینه های مورد نیاز تأمین سرانه ها با مشارکت و موافقت مالکین در قالب ضوابط مشخص اخذ می گردد.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برخی از مالکین زمین های موجود در سطح محله، ابهاماتی در خصوص ضوابط مقرر شده دارند فلذا می بایست شهرداری با برگزاری جلسات کارشناسی و حقوقی، ابهامات موجود برای مالکین را رفع نماید و نظارت ویژه ای نیز بر روند اجرای آن بعمل آورد تا شهروندان آن محله با تمایل  نسبت به مشارکت در ایجاد سرانه های شهری مورد نیاز در سطح محله خود اقدام نمایند.

پیرهادی گفت: این قدرالسهم به منظور تأمین سرانه های مورد نیاز طبق قانون به شهرداری داده شده و شهرداری می بایست نظارت ویژه ای بعمل آورد تا قدرالسهم دریافتی، فقط به منظور تأمین سرانه های شهری مورد نیاز بهره برداری گردد.

وی ادامه داد: همچنین می بایست کارگروهی جهت پیگیری روند اجرای سرانه های مورد نیاز، متشکل از مجموعه شهرداری و سایر ارگان ها همچون آموزش و پرورش، ادارات آب، گاز و ... جهت تسهیل و رفع موانع پیش روی، به منظور رفاه حال شهروندان بعمل آید.

پیرهادی دیگر مشکل مشاهده شده در محله کوهک را عدم لوله کشی جهت تأمین آب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) از سوی اداره آب عنوان نمود.

وی افزود: آب مصرفی این مسجد از طریق تانکر آب تأمین می گردد و اقدام عاجل اداره آب جهت رفع مشکل، مورد انتظار می باشد.

پیرهادی گفت: بخشی از پارک جنگلی چیتگر در محدوده این محله واقع گردیده است، با این حال، اهالی درخواست ایجاد فضای سبز محلی، جهت بهره مندی کودکان و بانوان را دارند.

پیرهادی دیگر خواسته اهالی را احداث کتابخانه، افزایش مخازن پسماند، استقرار کانکس بازیافت و اجرای آسفالت معابر شهرک بهاران بیان داشت و افزود: کلیه مشکلات و خواسته های اهالی محله مذکور از طریق مکاتباتی با شورایاری و هیئت امنا احصاء گردید و پس از جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان حوزه مدیریت شهری و کمیته نظارت، مکاتبات لازم با شهردار تهران، معاونت های مربوطه، دستگاه ها و ارگان های ذی ربط بعمل آمد و پیگیری کلیه موارد در کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران دست اقدام می باشد.