به گزارش ايسنا، عبدالله سهرابي، سفير ايران در قطر گفت: امروز دادگاه تعدادي از اتباع ايراني که در زندانهاي قطر به سر ميبردند برگزار شد. قاضي پرونده پس از استماع دفاعيات وکيل و مطالعه پرونده اين افراد حکم برائت تعدادي از آنها را صادر کرد.

وی گفت: این صیادان ایرانی که عموما ساکن استان بوشهر بوده‌اند هفته آینده به ایران بازخواهند گشت.

سهرابي از مقامات دولت قطر به ويژه دادستان اين کشور در حمايت از شهروندان ايراني که نقش بسزايي در سازندگي اين کشور از ديرباز داشتهاند تشکر کرد و افزود: اميدواريم هر چه زودتر قانون انتقال محکومين به حبس که پيش از اين مورد توافق مقامات قضايي دو کشور قرار گرفته بود هر چه زودتر اجرا شود و محکومين دو کشور هر چه زودتر بتوانند به کشورهاي خود بازگردند.