به گزارش سرویس اجتماعی افکار نیوز،این روز ها که بسیاری از جوانان به جای کار کردن مشغول تکدی گری هستند، پیرزنی به نام ننه صنوبر در یکی از مراکز خرید جنوب تهران با کشیدن نقاشی و فروختن آن برای امرار معاش تلاش می کند.
به گزارش خبرنگار افکارنیوز، هنگامی که یکی از نقاشی هایش را به قصد خرید برداشتم با واکنش ننه صنوبر مواجه شدم که گفت: " دخترم بده برات امضا کنم ".
برایم جالب بود که مانند همه نقاش ها، آثارش را امضا می کند.