به گزارش فارس، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده ۲ (ونک) دادخواست طلاق خود را به قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

* عاشق همسرم هستم ولی او مرا نمی‌فهمد
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرد در دادگاه و در مقابل قاضی این شعبه با بیان اینکه عاشق همسرم هستم ولی او مرا نمی‌فهمد، گفت: حدود ۲۷ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد و تنها ۷ سال همسرم به من عشق می‌ورزید.

وی ادامه داد: بدون همسرم می‌میرم و این دومین بار است که قصد طلاق داریم چرا که بار اول همسرم درخواست طلاق داده و هر کاری که انجام دادم، از خواسته‌اش منصرف نشد و جدا شدیم و بعد از ۲ ماه رجوع کردیم ولی این بار من حاضر به ادامه زندگی نیستم و خواهان جدایی هستم.

* ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به همسرم خرجی می‌دهم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرد بار دیگر در برابر قاضی این پرونده با بیان اینکه ماهیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به همسرم خرجی می‌دهم، گفت: من پارچه فروش بوده و وضع مالی مناسبی دارم و هیچ وقت از خرجی همسرم کم نگذاشتم ولی او مرا دوست ندارد و فقط مرا برای اموالم می‌خواهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همسرم یک ازدواج ناموفق داشته و از آن یک دختر دارد که همراه ۳ فرزند دیگرمان در آلمان زندگی می‌کنند، افزود: مهریه همسرم در ازدواج اولمان ۲۰ هزار تومان بود و من ۸۰ میلیون تومان به او پرداخت کردم و در ازدواج دوممان، مهریه‌ای تعیین نکردیم.

* عشق به همسرم خواب را از من گرفته است
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرد در ادامه با اشاره به اینکه عشق به همسرم خواب را از من گرفته است، گفت: همسرم در خانه از من دوری می‌کند و به اتاق رفته و در را به روی من قفل می‌کند؛ در حقیقت مدعی است که اعصاب شوهر‌داری نداشته و تمایلی به من ندارد.

وی با بیان اینکه آنقدر عاشق همسرم هستم که گفتنی نیست، اظهار داشت: گویی فرزندانم به همسرم یاد دادند تا از من جدا نشده و اموالم را تصاحب کند؛ من ۶۰ ساله هستم و همسرم منتظر است که زودتر مرگم فرا برسد تا اموالم به او برسد.

* عشق مهمترین موضوع برای دوام زندگی است
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرد در ادامه با بیان اینکه عشق مهمترین موضوع برای دوام زندگی است، اظهار داشت: همسرم اصلاً از من تمکین نکرده و دائم حالت تتفر از من دارد، گویی تنها منتظر مرگ من است.

وی در انتها ادامه داد: نمی‌دانم مشکل اصلی همسرم چیست؛ او می‌خواهد دور از من زندگی کرده ولی خرجش را بدهم بنابراین اگر به من اجازه دهد که همسر اختیار کرده و راحت زندگی کنم، حاضرم ماهیانه ۲ میلیون تومان به او خرجی بدهم.

* رسیدگی به جلسه با حضور زن
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مرد گفت: من عاشق همسرم هستم و یک بار به خاطر خواسته او از هم جدا شدیم و بعد از ۲ ماه در زمان رجوع همسرم متعهد شد که نسبت به من با احساس باشد ولی فایده نداشته و باز هم او به زندگی با من تمایلی ندارد.

بعد از چند دقیقه، قاضی عموزادی رئیس شعبه ۲۶۸ مجتمع قضایی خانواده ونک، رسیدگی به پرونده را به روزی دیگر با حضور زن موکول کرد.