به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، سید محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس شورای عالی بیمه در بخشنامهای به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغیه وزارت دادگستری در مورد مبلغ جدید دیه را ابلاغ کرد.
در بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند برای کلیه بیمه نامه‌های شخص ثالثمعتبر که قبل از اول آبان ۱۳۹۰صادر کرده‌اند بدون دریافت حق بیمه اضافی، الحاقیه افزایش تعهدات بدنی به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال را برای مدت باقی مانده از بیمه نامه در سال ۱۳۹۰، صادر کنند و در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.
بر اساس این بخشنامه، با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه موظفند از تاریخ اول آبان ۱۳۹۰ بیمه نامه های جدید شخص ثالث را با تعهدات بدنی ۹۰۰ میلیون ریال( معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی ۵/۲۲ میلیون ریال صادر کنند.