گروه اجتماعی- مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به این که راه اندازی مراکز بهاران و تلاش برای بهبود معتادان امری وسیع و ماراتن گونه بود، عنوان کرد: در این اقدام باید مجموعه افراد پراکنده در کنار یکدیگر قرار می گرفتند. اما شهرداری تهران بالاتر از مسئولیت خود به سراغ ایجاد مراکز بهاران رفت.

شهرداری امکان اشتغال و خانه دار کردن مردم را ندارد

 

وی ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست شهرداری تهران امکان ایجاد اشتغال برای افراد معتاد و حتی افرادی که از دام اعتیاد رها نشده اند را ندارد. از سوی دیگر امکان مشاوره در خانه های مردم یا خانه دار کردن مردم از وظایف شهرداری تهران نیست.

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که شهرداری تهران ادعا می کند تعداد 2 هزار و 500 نفر از معتادان را در مراکز بهاران جمع آوری کرده است، عنوان کرد: شاید از این تعداد حدود 100 نفر هم از این مراکز پاک بیرون نیامده است.

وی گفت: متاسفانه از تعداد افرادی که در مراکز بهاران بهبود یافته اند نه آماری داریم و نه شهرداری آماری ارائه می دهد. ما در شورای شهر در مورد بودجه نیز اعداد مصوب خود در شورای شهر را می دانیم و حتی نمی دانیم در این مورد چقدر هزینه شده است.

شاکری با بیان این که بهزیستی، وزارت بهداشت، قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید در ادامه اقدامات شهرداری در مورد مراکز بهاران کار را پیش می بردند، گفت: اما به دلیل این که در قالب یک قرارگاه این آسیب اجتماعی بررسی نمی شده است، از دید بنده این اقدام موفق نبوده است.

این عضو شورای شهر با اشاره به این که اقداماتی که در حوزه هزینه و فایده برای بهاران انجام شده است در صورت تکرار اقدام مشابه باید منطقی و عقلایی باشد، عنوان کرد: اما در مورد بهاران صد در صد هزینه کردیم اما در خوشبینانه ترین حالت تنها 10 درصد نتیجه گرفته ایم.

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: در واقع 90 درصد از افراد جمع آوری شده در بیرون از مراکز بهاران در شرایط قبلی هستند و در مناطق 11، 13 و 16 سر ریز شده اند و موضوع مرتفع نشده است.

لیلی موسوی نصب