به گزارش افکارنیوز،

 محمد میرزابیگی ــ معاون پرستاری وزارت بهداشت با تشریح مسایل مهم حوزه پرستاری در طول سه سال اخیر دولت یازدهم اظهار داشت: حدود 24 بخشنامه، ابلاغیه و دستورالعمل در حوزه پرستاری در طول این مدت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده و بخشی نیز در حال اجراست.

وی با اشاره به یک نقیصه عنوان کرد: شاید سوال پیش آید اثر این بخشنامه ها چگونه دیده می‌شود، براین اساس در حوزه نیروی انسانی 16 هزار پرستار در طرح تحول سلامت گرفتیم، همچنین با کمک خرید خدمت و شرکتی و اضافه کردن نیروهای طرحی، موقت و بهره‌گیری از دانشجویان پرستاری - میزان افزایش پرستار را در دستور کار قرار دادیم. بنابراین هم اکنون یک نیروی لیسانس پرستاری شرکتی حداقل دریافتی او باید دو میلیون و 70 هزار تومان باشد.

 معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: برای ترمیم دراز مدت بحث پرستاری افزایش ظرفیت دانشکده های پرستاری را در نظر داریم، کما اینکه ظرفیت های پرستاری را از دو سال قبل نیز افزایش دادیم.

میرزابیگی به بحث آموزش نیز گریزی زد و گفت: بخشنامه‌ای داشتیم که در حوزه بالینی‌سازی پرستاران بود، همچنین جذب هیات علمی اعضای بالینی نیز اجرا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز بحث افزایش مقطع کارشناسی ارشد را مدنظر داریم، همچنین باز کردن راه برای ادامه تحصیل پرستاران و نیز تصویب دوره‌های کوتاه مدت از لیسانس به فوق لیسانس پرستاران که به سازمان نظام پرستار سپردیم.

وی درباره نظام پرداخت نیز گفت: حقوق پرستاران مانند همه کارکنان دولت است، بنابراین تبدیل وضعیت پرستاران نیز بهتر می‌شود، درباره سختی کار و نوبت کاری و بسیاری از مسایل حقوق و دستمزد نیز از طریق دولت صورت می پذیرد. نظام پرداخت یکی از 24 برنامه پرستاری بود که جزو دستاوردهایمان است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: در بحث کارانه‌ها نیز تغیرات مثبتی صورت پذیرفت ولی یک اشکال بزرگ وجود دارد و آن بحث عقب ماندگی حقوق ها است زیرا سازمانهای بیمه‌گر مدت 5 تا 12 ماه بدهی‌های خود در بیمارستانها را پرداخت نکردند. این تاخیرها به مقدار یک تا سه ماه پذیرفتنی است ولی بیش از سه ماه توجیه ندارد.

میرزابیگی خاطرنشان کرد:دو خواهش از پرستاران نیز دارم تا اجرای بخشنامه‌ها - مراه با نظارت و همراهی پرستاران در تمام بیمارستانها صورت پذیرد. همچنین نهادهای پرستاری نیز در تعامل باشند تا از ظرفیت‌های همه آنها بهره مند شویم.