به گزارش تابناک، علیرضا وصفی گردآورنده این مجموعه در مقدمه کتاب با بیان اینکه مبتکر اصلی این ژانر طنز(!) به طور دقیق مشخص نیست، آورده است: طنزهای اجتماعی پ نه پ به شکل عموم، گونهای مطایبه خانوادگی و اجتماعی، دور از هزل و هجو است. بیشتر این طنزها در شبکههای اجتماعی مجازی و به صورت پیامک شکل گرفته و از نظر ساختار ادبی زیرگروه ادبیات شفاهی قرار میگیرد.

در مقدمه این کتاب همچنین آمده است: این طنزها دارای صحنه نمایش و گفتگوست از این رو به داستان‌های کوتاه ادبی(مینی‌مال) هم شبیه است که در ادبیات فارسی سابقه چندانی ندارد. پیشگام اینگونه طنز در ادبیات، جبهه و جنگ است که در شبکه اجتماعی درون سنگر شکل گرفت و بر بستر ابتکارات ارتباطی نسل جوان، هر دم بر آن افزوده شد…»

در چند قطعه از این کتاب می‌خوانیم:

پدربزرگم فوت کرده، تو قبرستونیم. دوستم زنگ زده میگه: کجایی؟
میگم: قبرستون.
میگه: واسه چی؟
میگم: واسه پدر بزرگم.
میگه: اِ، فوت کرد؟
پَ نه پَ! تمرینی اومدیم مانور بدیم اگه یه وقت اتفاقی افتاد هول نشیم!

*
رفتم جلسه ثبت نام، یک ساعت وایسادم. طرف اومده میگه: میخوای ثبت نام کنی؟
پَ نه پَ! اومدم حالتو، احوالتو، سفید رویتو، سیه مویتو ببینم، بروم…!

*
مرغ رو از فریزر در آوردم. میگه می‌خوای غذا درست کنی‌؟
پَ نه پَ! خانوادش اومدن، میخوان از سردخونه ببرن خاکش کنن!

*
لپ تاپ رو پامه دارم باهاش کار می‌کنم. اومده تو اتاقم.
میگه: لپ تاپت روشنه‌؟
پَ نه پَ! رو زمین داشت گریه می‌کرد گذاشتمش رو دلم آروم بگیره. بعد بهش می‌گم کاری داری باش مگه؟!
پَ نه پَ! صدا گریه اش تا تو اتاق من میومد اومدم بهت بگم گناه داره بغلش کن!

*
با نامزدش رفته طلافروشی حلقه بخره.
فروشنده می‌گه: واسه نامزدی می‌خواین؟
پَ نه پَ! سر صحنه فیلمبرداری ارباب حلقه ها بودیم، حلقه کم آوردیم، اینه که مزاحم شما شدیم!

***
بنابراین گزارش، علیرضا وصفی گردآورنده این مجموعه جمع وجور است و نشر خبر امروز با همکاری کتیبه زرین آن را در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۲هزارتومان به بازار نشر عرضه کرده است.