به گزارش افکارنیوز،

اقبال شاکری درباره بازگشایی پیاده‌راه خیابان 17 شهریور، اظهار داشت: همچنان موانعی بر سر راه این بازگشایی وجود دارد.

وی افزود: در چهارراه صفا به سمت خیابان 17 شهریور در تمامی زوایای شرقی، غربی و شمالی و جنوبی این مسیر موانعی موجود است که باید برچیده شود و شهرداری منطقه در این خصوص اقدامی نکرده است. 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: در خیابان 17 شهریور همچنان پست‌های برق در وسط خیابان و ابتدای کوچه‌ها مشاهده می‌شود که باید این پست‌های برق نیز جابه‌جا شود.

شاکری گفت: مخازن زباله نیز در ابتدای هر کوچه گذاشته شده است که چهره خوبی را به این خیابان نداده لذا ضمن بازگشایی کوچه‌ها بر اساس طرح ترافیک، باید نسبت به جابه‌جایی این مخازن نیز اقدام شود.

وی افزود: وجود خیلی از این موانع‌ به این دلیل است که خیابان 17 شهریور قرار بود به پیاده‌راه تبدیل شود ولی با مصوبه شورای شهر تهران و نارضایتی مردم این خیابان به وضعیت قبل بازگشت. 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: در بخشی از خیابان 17 شهریور نیز وجود افراد مزاحم و معتادین اهالی ‌آن منطقه را ناراحت کرده است لذا باید در این خصوص نیز اقدام شود. 

شاکری بیان داشت: سنگفرش‌هایی که در این خیابان نیز به کار رفته است در صورتی که برای وسایل نقلیه ایجاد خطر می‌کند باید برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه روند بازگشایی کامل پیاده‌راه خیابان 17 شهریور به کندی پیش می‌رود، گفت: به زودی بازدیدی از این خیابان خواهیم داشت.

پیاده راه خیابان 17 شهریور پس از بهره‌برداری کامل با نارضایتی و مخالفت اهالی مواجه شد و شورای شهر تهران بازگشایی این پیاده راه را امسال تصویب کرد.