به گزارش مهر، در این حادثه که عصر دیروز اتفاق افتاد، فرد مهاجم در حالی که اسلحه کمری در دست داشت ضمن اقدام به تیراندازی متوالی یکی از کارمندان این هنرستان را از ناحیه کتف راست مجروح کرد.

اقدام وی که با تیراندازی به ساختمان این مرکز آموزشی همراه بود، باعثایجاد رعب وحشت در دانش آموزان و معلمان هنرستان شد.

نیروی انتظامی این شهرستان ضمن تائید این خبر از دستگیری فرد مهاجم خبر داده است.

ماموران پلیس پس از اطلاع موضوع فورا در محل حادثه حاضر و شخص مهاجم را دستگیر کرده اند. علت وقوع این حادثه اختلافات خانوادگی و با انگیزه انتقام شده است.

طبق اظهارات شاهدان حادثه مهاجم به دلیل گیر کردن اسلحه در کشتن این شخص ناکام مانده است.

کارمند مجروح بلا فاصله به بیمارستان منتقل شده و هم اکنون پزشکان حال عمومی وی را رضایت بخش عنوان می کنند.

خبر تکمیلی در این خصوص متعاقبا ارسال خواهد شد.