نماینده مازندران در مجلس خبرگان و امام جمعه قائم شهر با وجود مشغله های فراوان ورزش را در برنامه های روزانه خود قرار داده است.آیت الله علی معلمی روز کاری خود را همراه با جمعی از علاقه مندان به ورزش با ورزش صبحگاهی آغاز و سپس از ساعات اولیه صبح دیدارهای مردمی خود را پیگیری می کند.وی به ورزش والیبال و دوچرخه سواری علاقه مند است و همراه با جمعی از علاقه مدان به ورزش به والیبال می پردازد.