به گزارش افکارنیوز،
حسن قاضی زاده هاشمى علت بسیارى از معلولیت ها را غیرژنتیکى خواند و گفت: بخشى از بیمارى ها نیز با زمینه ژنتیکى، قابل تشخیص نیستند. از طرفى این تست ها بسیار پر هزینه، و پاسخ آنها بسیار زمانبر است، براى افراد علاقمند به ازدواج باید تسهیلات فراهم کرد نه با اجبار مانع سر راهشان قرارداد. از طرفى باید امکانات کافى در کشور وجود داشته باشد.

 

وزیر بهداشت عنوان کرد: اجبار کردن مردم  به انجام این آزمایش، به ویژه بدون حمایت مالى، کار درستى نیست، سازمان هاى بیمه گر در خدمات پیش بینى شده خود جا زده اند بنابراین این هزینه هاى جدید را نمی پذیرند، حاصل اجبارى شدن آزمایش ژنتیک، افزایش پرداخت مبالغ بیشتر از جیب مردم است.

 

هاشمى ادامه داد: بیمه منابع تعریف شده ای داشته که هزینه کرد را نسبت به آن اولویت بندى مى کند. از طرفى مشکلات و هزینه های کمرشکن جدى ترى در زندگى روزمره براى دریافت خدمات سلامت وجود دارد، اولویت گذارى براى هزینه کرد منابع بیمه ها باید توسط وزارت بهداشت صورت گیرد.

 

هاشمى یادآور شد: تست هاى ژنتیکى جزو اولویت هاى ما نبوده تا از منابع بیمه ها درخواست کنیم، اگر مواردی نیز به اجبار نیاز داشته باشد باید در شوراهاى علمى مختلف و با نظر محققان حمایت شود.