به گزارش افکارنیوز،

حسام هاشمیان، دبیر علمی سمینار پرستاری در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران، گفت: با توجه به اهمیت حرفه پرستاری در مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی، تصمیم گرفته شد در این کنگره نیز به موضوع پرستاری در چشم پزشکی توجه بیشتری شود.

وی با تاکید بر نیاز رشته چشم پزشکی به پرستار تخصصی، تصریح کرد: درمان ها و اعمال جراحی چشم پزشکی از حساسیت ویژه ای برخوردارند که نیاز است از وجود پرستارانی استفاده شود که بتوانند همراه پزشکان و جراحان چشم پزشکی باشند.

هاشمیان با عنوان این مطلب که در برخی کشورهای دنیا پرستار چشم پزشکی تربیت می شود، گفت: این احساس نیاز در کشور ما هم وجود دارد و به نظر می رسد که جراحان چشم به اهمیت این موضوع پی برده اند.

وی ادامه داد: اگر پرستاران ما به صورت تخصصی بتوانند مراقبت های قبل و بعد از جراحی های چشم پزشکی را فرا بگیرند، قطعا به روند درمان بیماران کمک می کند. زیرا، پزشک و جراح مربوطه زمان زیادی را در کنار بیمار نیستند و می بایست از پرستاران تخصصی بهره برد.

دبیر علمی سمینار پرستاری در کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران، به موضوع آشنایی پرستاران با دستگاه های تصویربرداری اشاره کرد و افزود: در این کنگره، علاوه بر موضوع مراقبت های پرستاری در چشم پزشکی، مبحث آشنایی پرستاران با دستگاه های تصویربرداری نیز مورد توجه قرار می گیرد. زیرا، رشته چشم پزشکی بیشترین استفاده از دستگاه های تصویربرداری را دارد و لازم است که پرستاران با کارکرد این قبیل دستگاه ها آشنا شوند.

بیست و ششمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران از 22 تا 25 آذر 95 در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.