به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سعید رحمانی سرپرست گروه کاروان نور( قاریان کشور) نخستین محفل انس با قرآن کریم امشب با حضور قاریان ممتاز جمهوری اسلامی اعزامی به سرزمین وحی، مسولان بعثه، کارگزاران حج و زائران کاروانهای حج جمهوری اسلامی در محل بعثه برگزار میشود.

در این مراسم حسن حکیمی، صالح اطهری فر، سعید طوسی، سلیمانی حافظ قرآن و گروه هم خوانی و مدیحه سرایی طارق به اجرای برنامه خواهند پرداخت.