به گزارش افکارنیوز،
 انوشیروان محسنی‌بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری که امروز (سه‌شنبه) با عنوان نشان مسئولیت اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از فلسفه های تشکیل سازمان بهزیستی انجام مسئولیت اجتماعی توسط یکی از سازمان های دولتی است که بتواند با توان نیروی انسانی و مشارکت افراد و سازمان ها در امر پیشگیری و مداخله به هنگام برای افرادی که فرصت برابر ایجاد نشده و در زندگی دچار چالش شده اند فعالیت کند.
 
وی افزود: به همین منظور برای ترویج این فرهنگ بحث نشان اجتماعی در سازمان بهزیستی مطرح شد که با خود وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت بر زندگی مردم با رویکرد پاسخگویانه که حس مسئولیت اجتماعی را  را به همراه دارد .
 
رئیس سازمان بهزیستی بیان داشت: انسان ها و سازمان ها و کسانی که در یک اجتماع زندگی می کنند باید نسبت به مسائل اخلاقی،اجتماعی، فرهنگی و محیطی احساس تعهد و تکلیف کنند تا این کار از حالت فردگرایانه و سازمان محوری به یک نگاه جامع محوری تغییر نگرش پیدا کند.
 
محسنی‌بندپی افزود: اگر یک فرد تنها خود را در جامعه ببیند به مرور زمان در جامعه دیده نمی شود به همین لحاظ ما نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم و نسبت به دیگران احساس مسئولیت نداشته باشیم به همین منظور بحث نشان مسئولیت اجتماعی با یاد شهید فیاض بخش بنیان گذار سازمان بهزیستی مطرح شد و ما قصد داریم در این رابطه به ترویج،جهت دادن و تغییر نگرش آحاد جامعه تلاش کنیم.
 
وی افزود: در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی که در تاریخ 24آبان ماه در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار می شود در نظر داریم نسبت به مسئولیت اجتماعی و تغییر رویکرد همه سازمان ها و افراد تلاش کنیم.