به گزارش پانا، روستا آزاد امروز در نشست روسای دانشگاه ها با وزیر علوم با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: هنوز برخی از دانشجویان دانشگاه شریف که یکی از دانشگاه های صنعتی بزرگ کشور است در نمازخانه می خوابند.

وی درخصوص تصویب بودجه دانشگاه شریف با حدود ۲۰ درصد کاهش گفت: با وجود این میزان بخش بزرگی از وظایف روسا باقی می ماند لذا باید در حوزه مسائل مالی به دانشگاه ها اهمیت بیشتری داده شود.