به گزارش فارس، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در نشست رؤسای دانشگاههای کشور که امروز در وزارت علوم برگزار شد، بر تحول علومانسانی تأکید کرد و گفت: امروزه حرکت بیداری جوامع غربی حکایت از این دارد که این تحول به مردم عادی جامعه نیز رسیده است. مقام معظم رهبری نیز روح دانش را علومانسانی اعلام کردهاند که باید از دانشگاهها آغاز شود.

وی از ۵۰ سالگی علوم‌انسانی در دانشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: حتی اگر بخواهیم دنباله‌رو علوم غربی باشیم، متفاوت از آن چیزی است که در حال حاضر در دانشگا‌ه‌های کشور وجود دارد. ضمن اینکه اعتقادات و اندیشه ما با اعتقادات و اندیشه مردم غرب متفاوت است.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ناشری که یکی از دانشگاه‌های کشور را تحریم کرده است، گفت: ناشرین غربی دست پیش را گرفته‌اند تا پس نیفتند. اگر امروز آن‌ها ما را از ارائه مقاله محروم کردند، مطمئن باشند قصری که آن‌ها معماری کردند و ما خشت آن‌ها را بنا نهادیم، ناتمام می‌ماند.

وی طولانی شدن مدت زمان چاپ مقالات در مجلات داخلی را یکی از مشکلات اساتید اعلام کرد و گفت: همچنان تعداد مجلات داخلی قابل توجه نیست. باید مجوز این مجلات علمی و داوری آن‌ها را ضمن رعایت کیفیت آسان کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مقاومت تعدادی از اساتید برای ارتقاء اعضای هیئت علمی ناشی از فرهنگ غلط است، گفت: باید سخت‌گیر‌ی‌های بی‌مورد در چاپ مقالات پژوهشی به حداقل ممکن برسد.

رئیس دانشگاه تهران از ایجاد طرح جامع پژوهشی گروهها در دانشگاه تهران خبر داد و پیشنهاد داد در صورت ارائه مقاله استادی به ناشر غربی نه تنها اعتبار مقاله وی صفر محسوب شود، بلکه به آن استاد امتیاز منفی نیز داده شود.