به گزارش فارس به نقل از پایگاه آمریکایی "ساینس دیلی"، پژوهشگران گروه پژوهش های پزشکی در آمریکا نتایج تحقیقات خود را با تحقیقات دیگر صورت گرفته در جهان ادغام کردند و دریافتند که هورمون استروژن زنان زیر ۵۰ سال را که اکثرا سن یائسگی در زنان به شمار می رود؛ از دچار شدن به سکته مغزی محافظت می کند.

" والتر روکا " پژوهشگر مسئول تحقیقات یاد شده گفت: ما از این نتایج غیرقابل پیش بینی شوکه شدیم زیرا تفکر قدیمی این بود که استروژن همواره مشکلی را در مغز ایجاد می کند که باید آن را برطرف کرد.

اما این پژوهشگر گفت: استروژن ممکن است در زنان با سن و سال بسیار بالا مشکل ایجاد کند اما در زنان کمتر از ۵۰ سال ممکن است برای حفاظت مغز آنها در برابر سکته مهم باشد.

وی تصریح کرد: این هورمون بر زنانی که از سن یائسگی زودهنگام رنج می برند- یعنی یائسگی قبل از ۴۰ سال به علل طبیعی یا برداشتن تخمدان- تاثیر می گذارد.