به گزارش جهان، در اختتاميه جشنواره رسانههای ديجيتال و در حضور محمود احمدینژاد، مجری برنامه از حاضرين خواست برای شادي روح مرحوم تازه درگذشته استيو جابز مالک كمپانيه اپل مكينتاش صلوات بفرستند.