به گزارش افکارنیوز،

شماری از زوار فاقد مدارک اعم از گذرنامه و ویزا پشت درهای مسدود شده مرز مهران باقی مانده و به هیچ عنوان حاضر به ترک مرز نیستند. این روند همچنان ادامه داشته و با وجود رایزنی مسؤولان با طرف عراقی تا این لحظه امکان بازگشایی مرز فراهم نشده و طرف عراقی بر عمل خود اصرار کرده و فقدان ظرفیت در کشور عراق را علت این اقدام خود در فقدان پذیرش زوار می‌داند.در عین حال زوار با وجود اعلام مسؤولان حاضر در پایانه مرزی برای اسکان و استراحت در محل‌های در نظر گرفته شده، حاضر به جابه‌جایی نبوده و منتظر هستند تا حتی در آخرین دقایق مرز به روی آنان گشوده شود.