به گزارش افکارنیوز،

این زمین لرزه با شدت ۳ ریشتر راس ساعت ۲۱:۳۷:۱۱ یکشنبه رخ داده و عمق وقوع آن ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

مرکز این زمین لرزه نیز به عرض جغرافیایی ۳۶.۹۶۱ و طول جغرافیایی ۵۵.۶۱۲ بوده است.

لازم به ذکر است؛ تا کنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.