به گزارش افکارنیوز،

تفنگ سازی با بیان اینکه بیشترین آمار ثبت شده مربوط به استان تهران با ۷۴ هزار و ۶۸۱ نفر ثبت‌نام کننده است، اظهار داشت: پس از استان تهران، به ترتیب استان‌های فارس با ۳۲ هزار و ۶۱۲، خراسان رضوی با ۳۱ هزار و ۶۵۰، اصفهان با ۲۶ هزار و ۴۹۲ و مازندران با ۲۲ هزار و ۳۷۰ ثبت نام شده، بیشترین آمار ثبت نام کنندگان وام ضروری بازنشستگان کشوری را به خود اختصاص دادند.


وی با اشاره به آمار کمترین ثبت نام کنندگان وام در استان های کشور نیز گفت: کمترین آمار ثبت نام کنندگان مربوط به استان قم با سه هزار و ۱۴۷ درخواست ثبت شده است. پس از استان قم نیز استان های خراسان شمالی با سه هزار و ۲۵۴ و هرمزگان با سه هزار و ۸۱۳ نفر ثبت شده، قرار دارند که کمترین آمار ثبت نام وام را دارند.


تفنگ سازی با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان کشوری که از اول آبان ماه آغاز شده بود، ۳۰ آبان به پایان رسید، گفت: آخرین مهلت ثبت نام ۳۰ آبان ماه ۹۵ تعیین شده بود که با پایان این مهلت، هیچ گونه ثبت جدیدی در سامانه ثبت نام وام ضروری بازنشستگان انجام نمی شود.


وی یادآور شد: امسال به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری وام ضروری به مبلغ سه میلیون تومان، با کارمزد چهار درصد و دوره بازگشت ۳۶ ماهه پرداخت می شود که این تعداد دریافت کننده وام ضروری، در دهه نخست آذرماه سال جاری با انجام قرعه کشی، تعیین خواهند شد.


تفنگ سازی، تصریح کرد: اعتبار وام پرداختی، براساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین می شود. تسهیلات سه میلیون تومانی وام ضروری بازنشستگان کشوری، در شش مرحله دو ماهه و در هر مرحله به تعداد مشخصی از برندگان پرداخت می شود و پس از شش مرحله، تمامی ۲۵۰ هزار نفر برنده، وام خود را دریافت کنند.