به گزارش افکارنیوز،

براثر آتش سوزی یکی از سالن های مرغداری در روستای عرب آّباد از توابع بخش ماهان ،13 هزار قطعه مرغ بر اثر خفگی ناشی از دود تلف شد. 

صاحب مرغداری گوشتی گفت: این حادثه بر اثر آتش گرفتن مشعل هیتر بوده و با توجه به سرایت کردن آتش به سالن اصلی تقریبا بیش از 40 هزار کیلوگرم مرغ تلف شدند. 

نعمت الله عرب آبادی افزود: خسارت وارد شده بیش از 300 میلیون تومان است.