به گزارش افکارنیوز،

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش نظارتی شش ماهه پروژه های تملک سرمایه ای سال ۹۵ شهرداری تهران در صحن علنی شورا اظهار داشت:‌جمع کل پروژه های معاونت ها و مناطق ۲۱۷۲ پروژه است.

دبیر، علل تاخیر پروژه ها را توضیح داد و یادآور شد: زمین؛ طراحی و برنامه ریزی؛ پیمانکار و مالی از مشکلات اجرای پروژه ها بوده که باعث تاخیر در اجرا شده است. بیشترین دلیل تاخیر پروژه ها نیز مربوط به مشکلات مالی است.


وی تصریح کرد:‌ ما برای تدوین بودجه سال ۹۶ بر اساس مشاهده ها و نظارتهای انجام شده بر جزییات پروژه ها تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

دبیر با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران پروژه های زیر ۵۰ درصد را متوقف کرده و شهرداری تهران اجازه آغاز پروژه جدید را ندارد تاکید کرد:‌ بازدیدهای انجام شده نشان می دهد ۲۵ درصد پروژه های مناطق و ۵۸ درصد پروژه های معاونت ها تغییر داشته است.

دبیر ادامه داد:‌ همچنین سال خاتمه ۴۳ درصد پروژه های معاونت ها نیز تغییر کرده است.

وی درباره نحوه واگذاری پروژه توسط موسسات وابسته بیان داشت:‌ تنها ۳۹ درصد پروژه ها با مناقصه عمومی واگذار شده و ۲۲ درصد با مناقصه محدود؛‌ ۲۹ درصد به صورت ترک تشریفات و ۹ درصد به صورت استعلامی واگذار شده اند.

دبیر تصریح کرد: ۱۸ درصد قراردادهای منعقد شده با موضوع پروژه غیرمرتبط است. این موضوعی است که باید توسط ذیحسابان کنترل شود و اجازه ندهند این قراردادها منعقد شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در خصوص میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های غیرمستمر در مناطق شهرداری تهران خاطر نشان کرد: پروژه های غیرمستمر مناطق به طور میانگین ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این پیشرفت در معاونت های شهرداری نیز تقریبا به صورت مشابه و در حدود ۴۰ درصد است.

دبیر اضافه کرد:‌ کمترین پیشرفت فیزیکی در منطقه ۱۱ و در حدود ۱۵ درصد است. در معاونت های شهرداری نیز کمترین پیشرفت فیزیکی مربوط به معاونت خدمات شهری و در حدود ۲۴ درصد است.

وی درباره شاخص هایی که برای رتبه بندی مناطق تعریف شده عنوان کرد: کارایی مستمر و غیرمستمر؛ پیشرفت ریالی قطعی؛ پیشرفت ریالی صورت وضعیت؛ درصد عدم تغییر برآورد و درصد پروژه های شروع شده معیارهایی هستند که بر اساس آن مناطق شهرداری تهران را رتبه بندی کرده ایم. این معیارها نشان می دهد منطقه ۶ شهرداری تهران بالاترین رتبه را در میان مناطق داراست و منطقه ۲۱ پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره رتبه بندی معاونت های شهرداری تهران نیز توضیح داد: بر اساس شاخص های تعریف شده معاونت حمل و نقل و ترافیک بالاترین رتبه و معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا کمترین رتبه را دارند.