به گزارش افکارنیوز،

مردم ویتنام همیشه لبخند می زنند و شاد و خوشحال به نظر می رسند. «ریان» عکاس فرانسوی در طول سفر خود به چند کشور آسیایی متوجه شد که اغلب مردم ویتنام در هنگام خندیدن و یا لبخند زدن به نشانه ادب و حیا با دست جلوی دهان خود را می گیرند و لبخندشان را پنهان می کنند. این موضوع برای ریان جذاب بود تا جایی که تصمیم گرفت، پروژه عکاسی خود را به لبخند ویتنامی ها اختصاص دهد.