به گزارش افکارنیوز،

پژوهشگران در این مطالعه داده های مربوط به ۴۷ کشور را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ بررسی کردند. آنها دریافتند نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در ۳۹ کشور از بین کشورهای موردمطالعه به دلیل پیشرفت در تشخیص و درمان بیماری در طول دهه های گذشته کاهش یافته است. بیشترین کاهش در انگلستان و ولز با ۴۶ درصد گزارش شده است.

در ایالات متحده نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه ۴۲ درصد کاهش یافته است.

یافته ها در مورد آمریکای لاتین متفاوت بوده است. به عنوان مثال برزیل و کلمبیا شاهد افزایش این نرخ در زنان در تمامی گروه های سنی بوده اند درحالیکه در آرژانتین و شیلی نرخ مرگ و میر در تمامی گروه های سنی زنان کاهش داشته است.

کره جنوبی دارای بیشترین میزان افزایش در نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه به میزان ۸۳ درصد بوده است. این نرخ بالا در تمامی گروه های سنی مشاهده می شود.

محققان همچنین دریافتند نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در سراسر جهان بیشتر در بین زنان کمتر از ۵۰ سال کاهش یافته است تا در زنان بالای ۵۰ سال.