گروه اجتماعی- احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با ابراز نگرانی از کسری بودجه برای تامین واگن مترو عنوان کرد: در صورتی که بخواهیم صرفا با منابع شهرداری در این خصوص پیش رویم قطعا مشکل حل نخواهد شد. در حال حاضر حدود یک هزار و 200 واگن داریم که تعداد قابل توجهی از این تعداد برای تعمیرات اساسی باید از رده خارج شود.

وی با اشاره به لزوم کاهش سرفاصله قطارها همزمان با توسعه خطوط گفت: امروز در حالی که ما از سرفاصله نهایتا 4 دقیقه صحبت می کردیم می بینیم که به طور متوسط سرفاصله قطارها 8 دقیقه است و حتی در برخی از ایستگاه ها شاهد سرفاصله 15 دقیقه هستیم.

اصرار به توسعه تولید داخلی واگن داریم

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این که تامین واگن گلوگاه اصلی توسعه حمل و نقل پایتخت است، اظهار کرد: اما محدودیت اساسی را که در تامین واگن اصرار به اعمال آن داریم، خرید خارجی است. در حال حاضر شرکت های واگن سازی در کشور به اندازه کافی وجود دارد. در وضعیت اقتصادی حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از جوانان با معضل اشتغال مواجه هستند.

دنیامالی با اشاره به لزوم اعتماد به تولید داخل گفت: در حال حاضر متروی تهران به بیش از یک هزار واگن نیاز دارد. حتی در صورت در دست بودن منابع به دلیل این که مسئله اصلی تولید این تعداد واگن توسط تولید کنندگان داخلی است قطعا تهیه آن نیاز به زمان زیادی دارد. لذا مشکل تامین واگن همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که در صورتی که نتوانیم متناسب با نیاز مردم حمل و نقل با مترو را توسعه دهیم همین تعداد جمعیت برای تردد به روی زمین منتقل می شود، عنوان کرد: عمده تردد شهروندان در خیابان ها با خودروهای شخصی انجام می شود و این موضوع ترافیک و آلودگی را دامن می زند.

دنیامالی با اشاره به این که مدیریت شهری به محدودیت های دولت واقف است، به گشایش هایی که در حوزه نفت برای کشور در حال وقوع است اشاره و اذعان کرد:امیدوارم دولت به ویژه در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران نگاه ویژه ای داشته باشد تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

لیلی موسوی