به گزارش افکارنیوز،

دومین مرحله واریز مبلغ تشویقی به حساب قبول‌شدگان دوره سوادآموزی با حضور علی باقرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در شعبه بانک ملی مستقر در سازمان نهضت سواد آموزی در حال انجام است.

بر اساس بند دوم مصوبه هیئت وزیران مورخ 15 بهمن سال 1393 در زمینه مقررات و شیوه‌های الزام و تشویق فعالیت‌های سواد آموزی،‌ این سازمان موظف است به افراد بی‌سواد گروه سنی 49-10 سال که در کلاس‌های سواد آموزی شرکت کرده و مطابق با دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابلاغی سازمان موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره سواد آموزی می‌شوند معادل 20 درصد سرانه هزینه تمام شده از محل اعتبارات مصوب سازمان را به عنوان تشویق پرداخت کند.

بر این اساس سازمان نهضت سواد آموزی سالانه در چند نوبت و بعد از جمع‌بندی نتایج آزمون پایانی و احراز قبولی این افراد در سامانه سواد‌آموزی خود اقدام به واریز پاداش مذکور می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به ازای هر فرد مبلغ 134 هزار تومان بابت تشویقی سوادآموزی واریز شد.