به گزارش مهر، رضا جاگیری با بیان اینکه تعداد افراد بی خانمان و کارتن خواب متقاضی برای حضور در گرمخانه ها در تهران بیشتر از سال گذشته شده است گفت: به دلیل ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و اقامتی موقت در گرمخانه تقاضا برای ورود به گرمخانه بیشتر شده است.

وی افزود: این در حالی است که با وجود بازدید مسئولان استانداری تهران و وزارت کشور و تاکید آنها برای همکاری سازمانهای مرتبط با امور بی خانمانها و متکدیان هنوز هیچ نهادی برای بررسی وضعیت بی خانمانها و متکدیان تهرانی اعلام آمادگی نکرده و شهرداری تنها وظیفه نگهداری موقت آنها را بر عهده دارد.

معاون سازمان رفاه و خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران از ایجاد نخستین گرمخانه ویژه زنان متکدی و کارتن خواب تهرانی خبر داد و افزود: فعلا در حال مکان یابی برای ایجاد این گرمخانه در جنوب تهران هستیم.