به گزارش فارس، محمدباقر هداوند با اشاره به اقدامات انجام گرفته صندوق بیمه خدمات درمانی در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده اظهار داشت: با تلاشهای صورتگرفته اعتبارات به موقع به سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال بختیاری واریز شده است به طوری که دفاتر طرح پزشک خانواده در این استانها به چاپ رسیده است.

وی تصریح کرد: علی‌رغم اخباری که اعلام می‌شود، صندوق بیمه خدمات درمانی تمام وظایف خود را در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده به طور کامل انجام داده و هیچ کوتاهی در این خصوص نکرده است.

هداوند ادامه داد: صندوق بیمه خدمات درمانی در دو مرحله اعتبارات طرح پزشک خانواده را به سه استان اشاره شده واریز کرد که در مرحله اول ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در مرحله دوم نیز همین رقم به سه استان کشور تعلق گرفت.

مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی اضافه کرد: تمامی پرسنل و همکاران و صندوق بیمه خدمات درمانی همکاری خوبی را با پزشکان در اجرای طرح پزشک خانواده دارند به طوری که به طور مستمری از روند کار در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری بازرسی می‌شود.

وی تأکید کرد: صندوق بیمه خدمات درمانی آمادگی دارد در صورتی که نیاز باشد طرح پزشک خانواده را در دیگر استانهای کشور گسترش دهد.