به گزارش ايسنا، كارولين آلدوين از متخصصان علوم پزشكي دانشگاه دولتي اورگون و دستيارانش از اطلاعات مربوط به ۱۰۰۰ شركت كننده مرد از طبقه متوسط و كارگر جامعه در آمريكا بين سالهاي ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۳ ميلادي براي انجام اين بررسيها استفاده كردند. اين ۱۰۰۰ نفر به اين دليل انتخاب شدند كه در آغاز مطالعات يعني در دهه ۱۹۶۰ ميلادي، كاملا سالم بودند.

به گزارش يونايتدپرس، اين مطالعه كه در مجله مطالعات پيري منتشر شده نشان داد: زندگي كردن با عوامل استرس زا احتمال مرگ زودرس را افزايش ميدهد و هرچه اين عوامل شديدتر باشند، عمر انسان كوتاهتر ميشود. اما از سوي ديگر حتي استرس خفيف و متوسط هم اگر مدت طولاني مثلا چند سال ادامه پيدا كند، ميتواند همين تاثير نامطلوب را داشته باشد.