تهران امروز نوشت:

شماره‌گذاری بی‌رویه خودروهای جدید و تلاش خودروسازان داخلی آن هم به روش‌های مختلف برای فروش محصولات خود باعثشده تا کمبود جای پارک به یک معضل در کلانشهرها تبدیل شود. معضلی که به گفته کارشناسان حمل و نقل در آینده‌ای نه چندان دور تمامی‌خیابان‌های شهرهای بزرگ را به پارکینگ دائمی‌خودروها تبدیل خواهد کرد. براساس آمارهای ارائه شده روزانه بیش از ۵۰۰ هزار خودرو برای پیداکردن جای پارک مناسب بین ۱۵ تا ۳۵ دقیقه وقت صرف می‌کنند، اما این مسئله تنها به اتلاف زمان خلاصه نمی‌شود.

طبق تحقیقات به عمل آمده در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در هر نیم ساعت زمان برای یافتن جای پارک مناسب حداقل ۲۲۵ هزار لیتر بنزین هدر می‌رود و روزانه حدود چهار تا پنج میلیون لیتر از سوخت کشور صرف پیداکردن جای پارک می‌شود و به این ترتیب همین ترددهای غیرمهم برای یافتن جای پارک روزانه ثروتی برابر با قیمت‌های یارانه‌ای و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت‌های غیر‌یارانه‌ای را هدر می‌دهد که با این اعتبار می‌توان روزانه چند پارکینگ احداثکرد. اهمیت سرمایه‌گذاری برای ساخت پارکینگ به‌قدری مهم است که اگر تدبیری در این بخش اندیشیده نشود، ترافیک تهران تا دو سال آینده قفل خواهد شد.
تهران، پارکینگ خودروها


در چند سال گذشته با هشدارهایی که کارشناسان حمل و نقل عمومی‌برای حل معضل کمبود پارکینگ در کلانشهرها داده‌اند، اغلب سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری کلانشهرها رفع این مشکل بوده است. در تهران نیز اقداماتی برای حل معضل جای پارک انجام شده است. به گفته کارشناسان همچنان یکی از مهم‌ترین دلایل ترافیک در پایتخت کمبود جای پارک است.

سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره معضل پارکینگ در پایتخت به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد که روزانه بیش از یک میلیون خودرو در معابر شهری پایتخت پارک می‌شود، این در حالی است که معابر نه تنها طی روز بلکه شب‌ها نیز در تصرف و اشغال خودروهای درحال پارک قرار دارند. در حالی که در شرایط مطلوب و متناسب با استانداردهای بین‌المللی شهرسازی و ترافیکی ظرفیت پارک حاشیه‌ای در سطح سواره‌رو تنها باید ۳۰ درصد از کل تقاضای پارک را به خود اختصاص دهد اما در برخی از خیابان‌های تهران این امر به صورت وارونه است.» زمانی کارشناسان هشدار دادند که در آینده‌ای نه‌چندان دور تهران به یک پارکینگ بزرگ برای خودروها تبدیل می‌شود که تولید وشماره گذاری بی‌رویه خودروها از توسعه شهری و امکانات مورد نیاز برای حداقل زندگی شهرنشینی پیشی گرفت.

به عبارتی خودروسازان در یک برهه زمانی بدون در نظر گرفتن امکانات شهرها تنها با هدف فروش هرچه بیشتر محصولات تولیدی خود انواع روش‌ها را برای فروش خودروهای خود برای شهروندان فراهم کردند. این در حالی است که از نظر استانداردهای جهانی خودروسازان باید برای تولید و عرضه بیشتر خودروهای خود به مردم با مدیران شهری برای سنجیدن امکانات موجود در شهر مانند ظرفیت معابر، وجود جای پارک مناسب و … هماهنگی داشته باشند اما درحال حاضر آنچه از عملکرد خودروسازان استنباط می‌شود تنها فروش محصولات بی کیفیت است و بس.


به عقیده کارشناسان شهری در کشورهای پیشرفته قبل از آنکه خودرو وارد چرخه تولید و استفاده شود ابتدا سرانه فضای خیابانها و جادهها و پارکینگ تعریف و آماده میشود حتی سازندگان مسکن مجبورند برای هر واحد آپارتمان دو واحد پارکینگ یا بیشتر پیشبینی کنند، این در حالی است که در تهران اغلب ساختمانها فاقد پارکینگ کافی برای ساکنان آن هستند در چنین شرایطی گرایش خانوادهها به خرید دویاچند خودرو، مشکل پارک در حاشیه خیابانها و افزایش ترافیک را هر روز بیشتر میکند.