به گزارش فارس، افشین مقصودی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته از دستگاههای مختلف تحت پوشش شرکت بیمه آتیه سازان هستند، اظهار داشت: این تعداد به همراه خانوادههاشان بیش از ۳میلیون نفر میشوند که به طور کامل از خدمات بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان استفاده میکنند.

وی تصریح کرد: مبلغی که بازنشستگان و افرادی که تحت پوشش بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان هستند متفاوت است و از ۳ هزار تومان شروع و تا ۲۷ هزار تومان ادامه دارد.

مقصودی تأکید کرد: ‌ در حال حاضر قراردادهای شرکت بیمه آتیه سازان با دستگاه‌ها متفاوت است و برخی از آنها دارای کارت درمان و برخی به صورت اینترنتی ثبت نام کرده‌اند.

مدیر عامل شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اضافه کرد: در حال حاضر این شرکت با بیش از ۷۸ درصد از مراکز درمانی قرارداد دارد و این در حالی است که بخش مهمی از مرکز خصوصی هستند.

وی از اجرایی طرح بیمه تکمیلی خانواده خبر داد و گفت: این طرح در حال حاضر در دست مطالعه است و چنانچه نتایج خوبی داشته باشد در کل کشور اجرا خواهد شد و در این طرح تمام اعضای خانواده با یک حق بیمه ثابت تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میگیرند.