بهگزارش خانه ملت، مرادعلی منصوریرضی با اعلام این خبر که خوشبختانه روستای تاتار اولیا به شهرستان تبدیل شده است، افزود: بعد از هفت سال پیگیری من و ۲۰ سال انتظار مردم مجوز تبدیل روستای تاتار اولیا به شهرستان را از معاون اول ریاستجمهوری دریافت کردم.

نماینده مردم آزادشهر، رامیان، فندرسک و چشمه‌ساران در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه ۳۰ مرداد با پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ تصویب شد، در این پیشنهاد روستای تاتار اولیا از توابع دهستان دلند بخش مرکزی شهرستان رامیان در استان گلستان به شهر تبدیل و تاتار اولیا نامیده می‌شود، هم‌چنین این تصویب‌نامه در تاریخ ۹ مهر به تأیید رئیس‌جمهوری هم رسید.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، با انتقاد از روند امور در این حوزه انتخابیه، بیان کرد: در کنار تشکر از دولت، لازم است در عوض از مسئولان و مدیران اجرایی حوزه انتخابیه خود گله کنم، زیرا من در پیگیری امور و مسائل هیچ مشکلی در تهران ندارم اما مشکل اصلی در عدمهمکاری مدیران محلی است، برای مثال وزارت راه و شهرسازی موافقت خود را برای ساخت میدان ورودی شهرستان آزادشهر اعلام نموده و دولت هم بودجه را تعیین کرده اما اکنون مشکل اصلی اجرای این طرح از سوی مسئولان استان گلستان است.