به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسیر آزادراه کرج_تهران کیلومتر 25 هم اکنون شاهد ترافیک نیمه سنگین با میانگین سرعت 59 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 2101 خودرو است.

مسیر چالوس در مقطع آزادراه تهران - کرج پل کلاک وضعیت ترافیکی روان و با میانگین سرعت 94 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 1234 خودرو در ساعت گزارش شده است. 

  در مقطع کرج - چالوس مقطع پورکان حرکت خودروها روان و با سرعت 59 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 139 خودرو صورت می‌گیرد.          

  در مقطع کرج - چالوس مقطع گچسر ترافیک روان گزارش شده، سرعت این خودروها 58 کیلومتر بر ساعت و تردد 92 خودرو است. 

  مقطع کرج - چالوس (بیلقان) در این مسیر شاهد حرکت خودروها با سرعت62 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 121 خودرو اعلام شده است. 

  مقطع کرج - چالوس (کندوان) در این مسیر شاهد حرکت خودروها با سرعت 58 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 78 خودرو گزارش شده است. 

  همچنین در همین مسیر در مقطع سد کرج، بدون ترافیک با سرعت 52 کیلومتر بر ساعت و میانگین تردد 120 خودرو گزارش شده است. 

  در مسیرهای بلعکس نیز شرایط مشابه است.