به گزارش افکارنیوز،

سردارحمید صدرالسادات با بیان اینکه " امریه" برای دستگاه های غیرنظامی است، افزود: دستگاه هایی که نیاز به تخصص سربازان مشمول دارند همه ساله با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح سهمیه ای برایشان منظور می شود. 

وی گفت: پس از مشخص شدن سهمیه و پذیرش ضوابط ستادکل از سوی ارگان مربوطه دستگاه های دولتی افراد را انتخاب و معرفی می کنند و ستاد کل نیروهای مسلح برای ادامه اقدامات این افراد را به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی می کند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی با بیان اینکه این افراد بعد از گذراندن 24 ماه خدمت سربازی کارت پایان خدمت دریافت می کنند گفت: سال گذشته حدود 40 هزار نفر به صورت امریه در دستگاه های دولتی و غیرنظامی خدمت سربازی شان را گذرانده اند.

سردار صدرالسادات خاطرنشان کرد: طبق قانون ستاد کل می تواند سربازان را در اختیار دستگاه های دولتی قرار دهد و این در صورتی است که به توان رزمی آنها خللی وارد نشود که این توافق باید از سوی دولت و دستگاه ها با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شود.

وی با اشاره به مذاکرات پیرامون امریه گرفتن در برخی از دستگاه های غیردولتی، گفت: بسیاری از دستگاه ها مخصوصا سازمان های مربوط به آموزش عالی، اعضای هیات علمی و برخی دیگر از دستگاه ها درحال مذاکره با ستاد کل نیروهای مسلح برای گرفتن سهمیه امریه هستند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ادامه داد: سیاست ستاد کل نیروهای مسلح این است که در این زمینه به دولت کمک کند که از تخصص و توان علمی مشمولان در دستگاه های دولتی بهره ببرند.

سردار صدرالسادات اظهار امیدواری کرد: باتوجه به اقداماتی که انجام شده در آینده وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه به چگونگی تقسیم مشمولان در نیروهای مسلح نیز اشاره کرد و گفت: مشمولان پس از دریافت دفترچه و مشخص شدن تاریخ اعزام به یکی از ارگان های نظامی ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع به صورت رندمی اعزام می شوند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی افزود: البته در قانون به نیاز دستگاه های نظامی نیز اشاره شده است که مشمولان خاص را می توانند با توجه به نیاز خود جذب کنند.

سردار صدرالسادات تاکید کرد: افراد نمی توانند ارگان خدمت خود را انتخاب کنند مگر اینکه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و یا سهمیه مشمولان خاص باشد.