به گزارش فارس، آیتالله سیدمحمد علویگرگانی پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از فرماندهان و روسای کلانتریها و پاسگاههای کشور اظهار کرد: تذکر به انسان ضرورت زیادی دارد به همین دلیل خداوند به انبیا دستور داده است که انسانها را مورد تذکر و یادآوری مسائل مختلف قرار دهند.
وی افزود: هم‌اکنون همه مردم عاقبت دیکتاتور لیبی را مشاهده می‌کنند، همان کسی که خود را پدر ملت معرفی می‌کرد اما باید پرسید که عاقبت این دیکتاتوری و ظلم و زورگویی به کجا ختم شد؟
این مرجع تقلید با بیان تمام خیانت‌ها، ظلم‌ها و کشتار مردم بی‌گناه به دلیل دوستی جاه و مقام است، عنوان کرد: روزی نیست که خورشید غروب کند اما در آن روز ظلمی واقع نشده یا خونی به ناحق ریخته نشده باشد.
علویگرگانی گفت: انسان موجودی فراموشکار است بنابراین باید مراقب باشد تا در دنیا زمین نخورد و به کسی ظلم نکند.