به گزارش ايسنا، نوارهاي نقرهاي رنگ كه در اطراف جهان تاريك كشيده شدهاند، يك تار عنكبوت نمايشي بوجود آورده كه نشانگر پراکندگي مراکز جهاني هستند.

این تصاویر جالب در نتیجه ۱۳ سال کار «فلیکس فاراند» کانادایی است که با قرار دادن اطلاعات بر روی روشنایی شهرها در شب در این تصاویر به نمایش چگونگی اهلی کردن زمین توسط انسان پرداخته است.فناوری انسانی در آفریقا: راهها، راه‌آهن و خطوط انتقال نیرو و کابلهای اطلاعاتی زیر دریا

به ادعای «فاراند»، سه درصد از سطح سیاره زمین را سنگفرشهای خیابان فرا گرفته که این میزان با کشور هندوستان برابر است.

چندی پیش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از افزوده شدن یک میلیارد انسان به جمعیت کره زمین از سال ۱۹۹۹ خبر داده بود.مسیر ترافیک هوایی بر روی اوراسیا

به گفته فاراند ۳۴ ساله، در این تصاویر می‌توان شاهد راههای هموار و ناهموار، آلودگی نوری، خطوط راه‌آهن و خطوط انتقال برق بود.

فاراند اظهار کرد: این تصاویر نشان دهنده گسترش تمدن انسانی، الگوهای گسترش جهانی انسان و تاثیر انسانها بر کره زمین هستند.مسیر ترافیک هوایی امریکای شمالی و اروپا

وي جهان قرن ۲۱ را نتيجه يك شتاب بزرگ خوانده كه سريعترين دگرگوني را از ارتباط انساني با دنياي طبيعت در تاريخ رقم زده است.