به گزارش ايسنا، علي ليالي در جمع خبرنگاران دربارهي تعداد متقاضيان عمره در دور جديد ثبت نام، بيان كرد: ششميليون و ۷۰۰هزار نفر براي عمره نامنويسي کردهاند که اسامي افراد اعزامي با قرعهکشي مشخص خواهد شد.

او با اشاره به این‌که این افراد برای سه سال آینده، یعنی سال ۱۳۹۳ به بعد قرعه‌کشی خواهند شد، ادامه داد: در مدت سه سال، دومیلیون و ۴۰۰هزار نفر به عمره اعزام می‌شوند، اما احتمال این‌که این تعداد به دومیلیون و ۶۰۰هزار نفر برسد نیز وجود دارد.

ليالي همچنين اظهار کرد: ديگر ثبت نام کنندگان که در قرعهکشي انتخاب نميشوند، ميتوانند با مراجعه به بانک عامل پول خود را دريافت کنند، البته به هر ميزان که پول افراد در بانک باشد، مشمول سود بانکي خواهد شد، حتا براي سه روز نيز سود دريافت ميکنند و بانک موظف است، اصل پول را همراه سود آن به فرد بپردازد.