به گزارش ایسنا، حسن عباسي با بيان اينكه در ساعت ۱۳:۵۷ روز پنجشنبه تكنسينهاي اورژانس از طريق تماس مردمي در جريان وقوع حادثهاي در منطقه قلعهحسنخان قرار گرفتند، گفت: امدادگران اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه دريافتند يك دستگاه قطار در حين حركت با يك عابر پياده برخورد كرده است.

وي افزود: اين عابر پياده كه زني ۲۰ ساله بود بر اثر شدت جراحات وارده ناشي از برخورد با قطار در حين حركت جان خود را پيش از رسيدن تكنسينهاي اورژانس از دست داده بود.