رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور در نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو و توسعه پایدار خبر برقی شدن موتورسیکلتها در صورت تایید رییس جمهوری داد. سردار رویانیان با اشاره به مزایای انرژیهای پاک گفت: رفتن به سمت استفاده از انرژیهای پاک یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و باید از خودروهای دو نیرویی استفاده شود تا بتوان به مدیریت مصرف سوخت در کشور دست یافت.وی در ادامه با اشاره به همکاری‌های ستاد حمل و نقل و سوخت کشور با دانشگاه تهران در زمینه تولید خودروهایی با سوخت و انرژی پاک، گفت: در این زمینه خودرو «غزل» را تولید کرده‌ایم که در حال حاضر در مسابقات بین‌المللی حضور یافته و در حال انجام و اجرایی کردن اتوبوس‌های هیبریدی هستیم.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان هم لحاظ شده است، گفت: حمایت از مراکز پژوهشی و علمی برای استفاده از این موضوع و حمایت از تجاری‌سازی این صنعت دو راهکار جدی هستند که در برنامه‌ریزی‌های ما لحاظ می‌شوند.رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور در ادامه با اعلام تردد هفت میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور گفت: تنها حدود یک میلیون از این موتورسیکلت‌ها شماره‌گذاری شده‌اند و سایر این موتورها جمع‌آوری و اسقاط می‌شوند و در حال حاضر در حال رایزنی با رییس‌جمهور برای جلب حمایت ایشان برای برقی کردن تمام موتورسیکلت‌های کشور هستیم.

به گفته وی باید استفاده از دوچرخه‌های برقی، موتورسیکلت‌های برقی و ماشین‌های هیبریدی در دستور کار قرار دارد.رویانیان در ادامه با اعلام معرفی خودروهای هیبریدی به وزارت کشور و سامانه حمل و نقل عمومی عنوان کرد: کل اتوبوس‌های سامانه حمل و نقل عمومی کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از ۶۵ درصد این اتوبوس‌ها کاملا در داخل تولید و مونتاژ می‌شوند و می‌توان این ۶۵ درصد را هیبریدی کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۹ هزار دستگاه اتوبوس در کشور و هفت هزار دستگاه اتوبوس در تهران تردد می‌کنند و روزانه پنج میلیون سفر با اتوبوس در تهران انجام می‌شود.رویانیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت خیابانهای تهران، گفت: در حال حاضر سه برابر ظرفیت خیابانهای تهران خودرو در این شهروجود دارد و در صورت مدیریت نشدن افزایش میزان خودروها و نبود راهکارهای مناسب برای مدیریت شهری، در آیندهای نزدیک کل شهر به پارکینگ تبدیل میشود.