به گزارش افکارنیوز،

احمد دنیا مالی گفت: جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری  و تعریف جایگزین برای این موتورها در کاهش آلودگی هوای شهر تهران نقش تاثیرگذاری را ایفا می کند.

وی افزود: اگر چه در پی شماره گذاری نشدن موتورسیکلت های کاربراتوری موتورهای این چنینی تولید نمی شوند اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که موتورهای قبلی نیز به یکباره از چرخه فعالیت خارج شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران موتورسیکلت ها را منبع درآمد تعداد قابل توجهی از ساکنان شهر تهران دانست و خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از طریق جا به جایی مسافر با موتورسیکلت کسب درآمد می کنند و اگر چه باید برای ساماندهی فعالیت آنها اقدام شود اما به یکباره نیز نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این قشر نادیده گرفته شوند.

دنیا مالی ادامه داد: بهترین روش برای از رده خارج کردن موتورسیکلت های کاربراتوری، فراهم کردن شرایط برای خرید موتورسیکلت های برقی ارزان قیمت، برای قشر موتور سوار تهرانی است.

وی در خصوص وضعیت حال حاضر مترو تهران و سرفاصله قطارهای مترو تصریح کرد: در برخی از خطوط مترو سرفاصله قطارها اکنون بین 12 تا 15 دقیقه است و همین موضوع نیز سبب می شود در برخی از ایستگاه ها، ازدحام جمعیت را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: برای کاهش سرفاصله قطارها در مترو تهران نیازمند اضافه شدن 800 واگن جدید هستیم و این تعداد یا باید جایگزین قطارهای فرسوده قبلی شده و یا به برخی از خطوط تزریق شوند.