به گزارش افکارنیوز،

مجتبی شاکری با اشاره به فرونشست زمین در مولوی گفت:گودال های در محل فرونشست زمین بوده که مربوط به آب انبارها قدیمی است.

وی ادامه داد: وقتی ساخت و سازها در این محل انجام شده است این آب انبارها پر نشده است.

به گفته شاکری خانه های مجاور محل فرونشست باید کاملا اسکن شود تا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد که ساکنین مجاور محل فرونشست نگران هستند .

وی به بافت های قدیمی در منطقه 12 اشاره کرد و گفت: باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

شاکری تاکید کرد:‌هنوز به جمع بندی کلی در خصوص فرونشست زمین در مولوی نرسیده ایم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به حادثه انفجار شهران در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این حادثه مترو مقصر نبود.

وی بیان کرد: رابطه منطقی بین فرونشست زمین در شهران و حادثه وجود نداشت.