به گزارش افکارنیوز،
محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره وضعیت کیفی  امروز (یکشنبه) پایتخت‌نشینان، اظهار داشت: بر اساس داده‌های به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی ،هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 8 صبح امروز (یکشنبه) در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.
 
وی افزود: میانگین ذرات معلق با قطرکمتر از 2.5 میکرون به میزان 149 بیانگر قرارگیری کیفیت هوای امروز پایتخت نشینان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.
 
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه آلودگی هوای امروز هم به دلیل وارونگی هوا بوده است، گفت: ایستگاه سنجش آلودگی هوای سوهانک در منطقه 1 با میانگین شاخص کیفی 172، نا‌سالم‌ترین نقطه امروز پایتخت برای تمام افراد جامعه است.
 
وی درباره دیگر شاخص‌های کیفی هوای امروز گفت: میانگین مونواکسید کربن به میزان 35 در شرایط پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون به میزان 84 در شرایط سالم، وضعیت دیگر شاخص های کیفی هوای امروز پایتخت نشینان است.
 
رستگاری در پایان تأکید کرد: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی و تنفسی از حضور، تردد و انجام فعالیت‌های بدنی در فضای آزاد خودداری کنند، البته این توصیه مشمول سایر شهروندان نیز می‌شود.