به گزارش فارس،در استفتاء مذکور آمده است: اخیراً برخی از مردم مطرح میکنند که میتوان در سالروز واقعهی عظیم عاشورا، به روایت تاریخ هجری شمسی نیز عزاداری کرد و اعمال مربوط به این روز را انجام داد، خواهشمند است جهت رفع شبهه از مؤمنین، نظر حضرتعالی در این باره را بیان فرمایید.

آیتالله لطفالله صافیگلپایگانی از مراجع تقلید در پاسخ به این استفتاء آورده است: اقامه عزاداری و ذکر مصائب حضرت سیدالشهداء علیه السلام در هر روز و هر زمان و مکان اجر و ثواب دارد، ولی به عنوان روز عاشورا که در روایات دستورات خاصی دارد و مراسم عزاداری و تعظیم شعائر حسینی برقرار میشود، همان روز ۱۰ محرم الحرام به سال هجری قمری معتبر است و منشأ آثار و برکات عظیمه میباشد.