به گزارش افکارنیوز،
ناصر ریاضی تخصص ارولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس گفت:این تومور در کلیه سمت راست یک خانم بود که به علت بزرگ بودن حجم تومور امکان خروج تومور و برداشتن قسمتی از کلیه با روش های معمول نبود.
 
ناصرریاضی افزود:درهنگام عمل جراحی علاوه بر مسدود کردن شریان اصلی کلیه  با سرد کردن کلیه با یخ استریل تومورخارج شد.
 
وی گفت:در این عمل که 2 ساعت و نیم به طول انجامید تومور کلیه به طور کامل خارج و بقیه بافت کلیه ترمیم و عملکرد کلیه بیمار حفظ شد.
 
متخصص ارولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس افزود:هم اکنون بیمار با حال عمومی مناسب به بخش منتقل شده است.